180-page-belijdenis.jpg
Gemeenteleven

Geloven in Jezus Christus is meer dan alleen het bezoeken van de dienst op zondag, het is een oproep tot dagelijkse bekering tot God. In onze gemeente doen we dit samen door elkaar te ontmoeten. Wees welkom van jong tot oud!

Gemeenteleven

Geloven in Jezus Christus is meer dan alleen het bezoeken van de dienst op zondag, het is een oproep tot dagelijkse bekering tot God. In onze gemeente doen we dit samen door elkaar te ontmoeten. Wees welkom van jong tot oud!

Crèche
Voor de kleinsten in de kerk is er elke morgendienst crèche, dit staat aangegeven onder de kerkdiensten.
KinderBijbelClub
Alle kinderen zijn welkom vanaf hun 4e verjaardag tot en met groep 8.
ClubCat 12-16 & Catechisatie
Als je naar de brugklas gaat, mag je in de kerk naar Clubcat! Clubcat is club en catechisatie tegelijk.
Jongeren 16+
Onze gemeente wil voor jongeren een fijne thuisbasis zijn; een veilige plek waar ze zichzelf en hun geloof kunnen ontdekken.
Bijbelstudie & vereniging
Binnen de gemeente zijn er verschillende bijbelstudiegroepen en verenigingen actief.
Wijkwerk
Onze gemeente is opgedeeld in 8 wijken, zie de kaart hieronder met de wijkindeling.
Senioren soos
De Seniorensoos is de plek voor ontmoeting en gezelligheid.