305-page_newelan.jpg
Nieuw Élan - Bezinning op ambtswerk

Nieuw Élan is de naam van de bezinningsgroep die eind 2019 gestart is om een bezinning op het ambtswerk uit te voeren. Dit om te kijken hoe we het werk van ouderlingen, diakenen en werkers in de gemeente blijvend vorm en inhoud willen geven. Het team is samengesteld uit 7 leden van de gemeente vanuit elke leeftijdsgroep. Er is een enquete gehouden waaruit 10 aanbevelingen zijn gedaan. Vervolgens is op basis daarvan een advies gemaakt voor de kerkenraad. Verder zijn er out-of-the-box profielen gemaakt van de verschillende taken. Team Nieuw Elan is inmiddels weer gestopt, voor vragen kunt u mailen naar de scriba van de kerkenraad op scriba@rehobothkerkermelo.nl.

Alle documenten zijn hieronder beschikbaar als download

Nieuw Élan - Bezinning op ambtswerk

Nieuw Élan is de naam van de bezinningsgroep die eind 2019 gestart is om een bezinning op het ambtswerk uit te voeren. Dit om te kijken hoe we het werk van ouderlingen, diakenen en werkers in de gemeente blijvend vorm en inhoud willen geven. Het team is samengesteld uit 7 leden van de gemeente vanuit elke leeftijdsgroep. Er is een enquete gehouden waaruit 10 aanbevelingen zijn gedaan. Vervolgens is op basis daarvan een advies gemaakt voor de kerkenraad. Verder zijn er out-of-the-box profielen gemaakt van de verschillende taken. Team Nieuw Elan is inmiddels weer gestopt, voor vragen kunt u mailen naar de scriba van de kerkenraad op scriba@rehobothkerkermelo.nl.

Alle documenten zijn hieronder beschikbaar als download