209-page-orgel.jpg
Organisten

De kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid voor de muzikale begeleiding van de zondagse erediensten gelegd bij het college van organisten. De organisten begeleiden de diensten bij toerbeurt. Er wordt uit verschillende bundels gezongen, zoals het Gereformeerd Kerkboek, het oude en nieuwe liedboek, opwekking, etc. De liedkeuze ligt bij de voorganger.

De dienstdoende organist beoordeelt de opgegeven liederen op zingbaarheid ervan in de kerkdienst. In overleg kunnen organisten zich laten bijstaan door andere muzikanten, bijvoorbeeld bij melodieën uit de Opwekkingsbundel. Op de eerste zondagochtend van iedere maand begeleidt een muziekband de eredienst.

Het college bestaat uit drie vaste organisten. Dit zijn de broeders Aad Lootens, Geert van der Veen en Henk Zuidema. 

Contactpersoon: Aad Lootens 

Organisten

De kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid voor de muzikale begeleiding van de zondagse erediensten gelegd bij het college van organisten. De organisten begeleiden de diensten bij toerbeurt. Er wordt uit verschillende bundels gezongen, zoals het Gereformeerd Kerkboek, het oude en nieuwe liedboek, opwekking, etc. De liedkeuze ligt bij de voorganger.

De dienstdoende organist beoordeelt de opgegeven liederen op zingbaarheid ervan in de kerkdienst. In overleg kunnen organisten zich laten bijstaan door andere muzikanten, bijvoorbeeld bij melodieën uit de Opwekkingsbundel. Op de eerste zondagochtend van iedere maand begeleidt een muziekband de eredienst.

Het college bestaat uit drie vaste organisten. Dit zijn de broeders Aad Lootens, Geert van der Veen en Henk Zuidema. 

Contactpersoon: Aad Lootens