314-header-coronavirus.jpg
Corona

Update 20-02-2022 
Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen, op de basisregels na, alle coronamaatregelen in Nederland. Ook voor ons als kerk betekent dit dat er geen restricties meer zijn. Geen mondkapjes, geen anderhalve meter en ook aanmelden is niet meer nodig.
Het stemt ons dankbaar dat we, als gewoon, elkaar vanaf aanstaand weekend weer in de kerk en thuis mogen ontmoeten. Dit houdt in dat iedereen de diensten mag en kan bezoeken, het kinder- en jeugdwerk plaats kan vinden, de bijbelstudie- en wijkbijeenkomsten thuis en/of in de kerk ook weer kunnen, de jas in de garderobe gehangen kan worden én dat we na de kerkdienst elkaar kunnen spreken onder het genot van een kopje koffie. Hiervoor is ook de zijzaal beschikbaar om zo wat meer ruimte te creëren.
 We realiseren ons dat met het vervallen van alle maatregelen het niet voor iedereen veilig zal voelen om elkaar in de kerk en thuis te ontmoeten. We willen hier oog voor houden en dat doen we o.a. door de afstand tussen de rijen in de kerkzaal ruimer te houden dan voor corona. Laten we hierin ook rekening houden met elkaar: geef elkaar de ruimte, met name in de kerkzaal en de hal. En vraag bij het aanschuiven in een rij hoeveel stoelen je er tussen zult laten.
Wat níet verandert is het desinfecteren van de handen bij binnenkomst, het géén hand schudden voor de dienst en de huidige manier van collecteren (via de GIVT app).

Update: 20 Januari 2022

We hebben uiteindelijk besloten om de kerkdiensten, om 9:30 en 16:30 uur, weer op te starten met een maximum van 50 aanwezigen. Net als voorheen vragen we iedereen zich hiervoor aan te melden via de website of mail. Wanneer er géén plek is voor u ontvangt u daarvan bericht. Hoort u voor zaterdagavond, voorafgaand aan de dienst, niets dan mag u ervan uitgaan dat u welkom bent om de dienst bij te wonen. Aanmelden kan tot zaterdag voorafgaand aan de dienst.

In de kerkzaal zoekt u zelf uw plek uit waarbij u rekening houdt met afstand tot anderen (minimaal drie stoelen tussen huishoudens).

Ter herinnering: tijdens het lopen is het dragen van een mondkapje verplicht en we verzoeken u dringend om in de kerkzaal te blijven zitten voor en tijdens de dienst. Houd bij vertrek de anderhalve meter in de gaten.

We vragen u ook om bij uzelf na te gaan of, wanneer u in de buurt van een besmet persoon geweest bent maar conform de voor u geldende regels niet meer in quarantaine hoeft, het verstandiger is om de dienst toch thuis te volgen.

Voorlopig zingen we nog niet tijdens de kerkdiensten.

Zoals eerder aangegeven kan de jeugd in de kerk bij elkaar komen voor hun activiteiten (vereniging en club).

Verdere activiteiten in het kerkgebouw gaan, in elk geval tot de volgende persconferentie, nog niet door. Hopelijk geeft de volgende persconferentie inzicht om aan meer activiteiten de ruimte te geven! We informeren u daarover na dinsdag 25 januari.  

 

Update: 21  december 2021

Beste gemeenteleden,
 

Zoals aangegeven hierbij de toegezegde informatie vanwege de ingegane lockdown.

Als regiegroep kunnen we niet anders beslissen dan weer terug gaan naar online diensten, dit ook conform advies van het CIO.
Dat  betekent dat in de morgendienst alleen de predikant en gemeenteleden met een taak aanwezig zullen zijn tijdens die dienst.  
Omdat deze manier van kerk houden veel vraagt van ons beamteam kiezen we er ook dit keer voor geen middagdienst op te nemen. De CGK houdt een online dienst om 17.00 uur evt kun je die volgen.

Deze maatregel geldt vanaf eerste kerstdag 25 december tot en met zondag 16 januari. De lockdown geldt vooralsnog tot en met 14 januari maar zo gunnen we onszelf tijd om eventuele aanpassingen door te voeren in de week na 16 januari.
De dienst op oudejaarsdag wordt op diezelfde dag om 15.30 uur opgenomen en is daarna direct beschikbaar om terug te kijken.

Tot en met 16 januari worden er geen andere activiteiten in de kerk gehouden dan de kerkdiensten.

We realiseren ons dat dit opnieuw een tegenvaller is. We zagen uit naar de dienst op eerste kerstdag, de dienst op oudejaarsdag en alle andere diensten daar tussendoor. Wat zouden we die graag live meemaken en daarin zingen tot eer van onze God.
Laten we die God zoeken nu het anders is en laten we daarbij ook naar elkaar omzien. Kleine dingen zijn en blijven mogelijk, een wandeling, een kopje koffie met iemand drinken of een kaartje sturen.
Als gemeente kunnen we elkaar ook op die manier bemoedigen en steunen.

We wensen jullie ondanks alles gezegende kerstdagen.

De regiegroep.

Update: 18 december 2021

van de regiegroep:

Naar aanleiding van de persconferentie het volgende over de kerkdiensten van morgen: de kerkdiensten gaan beide door. Om 9:30u en 15:30u. Wel vragen we je om zoveel als mogelijk de diensten (digitaal) thuis te volgen. De regiegroep zal zich beraden over de aankomende periode, waaronder de feestdagen, en komen daar zo snel als mogelijk bij je op terug.
 

Update: 3 december 2021

Beste gemeenteleden,

Als regiegroep hebben we besproken hoe we ons als kerkelijke gemeente zo goed mogelijk aan de opnieuw aangepaste maatregelen en adviezen voor de komende tijd kunnen houden. Tegelijkertijd zijn we als kerk niet anders verplicht dan ons te houden aan de algemene regels: het mondkapje, de anderhalve meter, handen wassen enz. Dat maakt het lastig een goede beslissing te nemen.
Dé juiste beslissing is er naar ons inziens niet, wel vinden we dat we als kerk onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit doen we door de middagdienst te vervroegen, activiteiten door de week te annuleren (o.a. catechisatie), en iedereen op te roepen om een bewuste afweging te maken waarom wel/niet naar de kerk te komen.

Kerkdiensten
We hebben lang gesproken over het wel of niet door laten gaan van beide diensten. De kerkdiensten gaan door, waarbij de middagdienst eerder begint, om 15.30 uur.
Kijkend naar de ochtenddienst is het aantal bewegingen en contactmomenten rond die dienst best fors en is het houden van afstand lastig. Met klem doen we hierbij dan ook een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid in deze lastige tijd. Ook al is de kerk open en kun je de diensten bijwonen, denk erover na of en zo ja met welke frequentie je de diensten live wilt bijwonen of dat je deze met anderen ook thuis kunt meebeleven. En wanneer je wel in de kerk komt houdt dan voortdurend afstand, de doorloop open en ga na de dienst direct naar huis.  

Feestdagen en speciale diensten
Voor speciale diensten vragen we iedereen zich op te geven, waarbij we een maximum van 30 bezoekers hanteren. Dit geldt voor de avondmaaldiensten op 12 december (dit worden gaande vieringen), de dienst op Eerste Kerstdag en de beide diensten op Tweede Kerstdag. Dit aantal is exclusief gemeenteleden die in één van deze diensten een taak hebben en exclusief kinderen tot en met 12 jaar. Opgeven voor deze diensten kan via de gebruikelijke manier: het invullen van het formulier op de website. Graag apart aangeven of iemand van het gezin een aandeel heeft in de dienst.
Wanneer op 31 december de huidige maatregelen nog gelden is er geen oudejaarsavond dienst in de kerk. Hoe we dit in gaan vullen beslissen we na de eerstkomende persconferentie.

Zingen
Aan de predikanten die voorgaan in de diensten zal worden gevraagd om het zingen te beperken en meer dan anders gebruik te maken van luisterliederen. Aan jullie vragen we om ingetogen te zingen.

Kinderwerk tijdens de dienst
Voor de kinderbijbelclub én de crèche wordt met de contactpersonen overlegd of en zo ja in welke vorm dit door kan gaan. Communicatie met betreffende ouders gaat via de voor deze groep gebruikelijke kanalen.Update : 22 september 2021

Per zondag 26 september 2021 is aanmelden voor de kerkdienst niet meer nodig en wordt er niet meer geregistreerd.
We vragen wel of u rekening wilt houden met de andere kerkgangers door waar gewenst ruimte te houden tussen de verschillende huishoudens.
Er wordt geventileerd in de kerkzaal wat invloed kan hebben op de temperatuur.
Maar voor alles bent u van harte welkom om een dienst bij te wonen.

Update : 08-05-2021
Vanaf 18 mei zullen de diensten weer kunnen worden bijgewoond door max 30 personen.

wel is er nog noodzaak van registratie en dus vooraf aanmelden 

zie ook de mail over de voorgestelde wijkvoorkeuren.

 

Update : 17-12-2020

Op advies van de regering zullen de diensten volledig digitaal zijn tot nadere bekendmaking (verwachting is in ieder geval 19-01-2021)

 

14 oktober 2020

Beste gemeenteleden, 

Met de persconferentie van dinsdag 13 oktober 2020 achter de rug is het een goed moment om weer even een bericht uit te doen met wat er nu voor ons verandert. 

Zo op het eerste gehoor verandert er voor de kerkdiensten niet heel veel. 

We waren al terug gegaan naar max. 30 personen (inclusief kinderen en exclusief medewerkers) en dat zullen we voorlopig ook blijven hanteren. Een aandachtspunt is even dat, nu we met een kleinere groep in de kerk samen komen, we tijdens de diensten weer alleen het middenvak gebruiken. En, niet iedereens favoriete plek, maar graag de zaal vullen vanaf de voorste rij. Dit is zowel voor de predikant als voor mensen die de dienst digitaal volgen plezieriger. Zingen in kleine aantallen (2-4 personen) verbieden we niet. En moedigen we ook niet aan.

Wat betreft de overige activiteiten in het kerkgebouw, daar zijn we de aankomende weken heel terughoudend mee. Cursussen en vergaderingen kunnen niet in de kerk plaats vinden. Dit zal voorlopig weer even zoveel mogelijk digitaal moeten plaats vinden. De catechesegroepen zijn hierop de uitzondering, deze komen wel nog in de kerk bij elkaar. Zoals we eerder al communiceerden passen we het dringend advies van de overheid toe om ook in de kerk een mondkapje te dragen bij binnenkomst en bij het verlaten. Wanneer je plaats hebt genomen op een stoel mag deze af. 

Wanneer dit door de overheid verplicht zal worden gaat dit ook voor binnen ons kerkgebouw (=publieke ruimte) gelden. Deze maatregelen hanteren we in elk geval tot en met 14 november

Met hartelijke groet namens de regiegroep,

Moniek Mol

 

Wat kan meespelen in het afwegen wel of niet de dienst live mee te maken?

 • Er wordt in de diensten niet gezongen.
 • Er zijn geen gereserveerde zitplaatsen, aanwijzingen van de coördinatoren dienen opgevolgd te worden. (Instructie coördinatoren is onderaan de pagina te vinden)
 • Er is in deze periode geen crèche en de kinderbijbelclub blijft ook voor deze periode digitaal doorgaan.
 • Omdat de kerkzaal op een andere manier is ingericht kunnen we niet garanderen dat u niet in beeld komt bij de uitzending van de dienst
 • In deze proefperiode blijven we bij één dienst per zondag.
 • Na de dienst is er geen koffie. 
 • De toiletten en garderobe zijn afgesloten. Voor de allerhoogste nood is het invalidentoilet beschikbaar. Wanneer een kind dit toilet bezoekt moet er een ouder mee.
  Na gebruik dient het toilet door de gebruiker schoongemaakt te worden conform de instructie die in het toilet aanwezig is.
 • Het blijven hanteren van de RIVM regels die nu voor een ieder van ons gelden.
 • Het volledige plan rondom de corona maatregelen voor ons kerkgebouw kunt u vinden in het bestand 'Gebruiksplan-Rehobothkerk' onderaan deze pagina

We begrijpen dat kerkgang op deze manier anders is dan we gewoon waren. Hoe graag we ook willen, een andere keuze is er op dit moment niet. We vragen daarvoor begrip.

Via deze pagina zullen we u zo goed mogelijk blijven informeren. Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het al hierboven genoemde mailadres: kerkdienst@rehobothkerkermelo.nl. We doen ons uiterste best zo snel mogelijk te reageren als dit nodig is.

Corona

Update 20-02-2022 
Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen, op de basisregels na, alle coronamaatregelen in Nederland. Ook voor ons als kerk betekent dit dat er geen restricties meer zijn. Geen mondkapjes, geen anderhalve meter en ook aanmelden is niet meer nodig.
Het stemt ons dankbaar dat we, als gewoon, elkaar vanaf aanstaand weekend weer in de kerk en thuis mogen ontmoeten. Dit houdt in dat iedereen de diensten mag en kan bezoeken, het kinder- en jeugdwerk plaats kan vinden, de bijbelstudie- en wijkbijeenkomsten thuis en/of in de kerk ook weer kunnen, de jas in de garderobe gehangen kan worden én dat we na de kerkdienst elkaar kunnen spreken onder het genot van een kopje koffie. Hiervoor is ook de zijzaal beschikbaar om zo wat meer ruimte te creëren.
 We realiseren ons dat met het vervallen van alle maatregelen het niet voor iedereen veilig zal voelen om elkaar in de kerk en thuis te ontmoeten. We willen hier oog voor houden en dat doen we o.a. door de afstand tussen de rijen in de kerkzaal ruimer te houden dan voor corona. Laten we hierin ook rekening houden met elkaar: geef elkaar de ruimte, met name in de kerkzaal en de hal. En vraag bij het aanschuiven in een rij hoeveel stoelen je er tussen zult laten.
Wat níet verandert is het desinfecteren van de handen bij binnenkomst, het géén hand schudden voor de dienst en de huidige manier van collecteren (via de GIVT app).

Update: 20 Januari 2022

We hebben uiteindelijk besloten om de kerkdiensten, om 9:30 en 16:30 uur, weer op te starten met een maximum van 50 aanwezigen. Net als voorheen vragen we iedereen zich hiervoor aan te melden via de website of mail. Wanneer er géén plek is voor u ontvangt u daarvan bericht. Hoort u voor zaterdagavond, voorafgaand aan de dienst, niets dan mag u ervan uitgaan dat u welkom bent om de dienst bij te wonen. Aanmelden kan tot zaterdag voorafgaand aan de dienst.

In de kerkzaal zoekt u zelf uw plek uit waarbij u rekening houdt met afstand tot anderen (minimaal drie stoelen tussen huishoudens).

Ter herinnering: tijdens het lopen is het dragen van een mondkapje verplicht en we verzoeken u dringend om in de kerkzaal te blijven zitten voor en tijdens de dienst. Houd bij vertrek de anderhalve meter in de gaten.

We vragen u ook om bij uzelf na te gaan of, wanneer u in de buurt van een besmet persoon geweest bent maar conform de voor u geldende regels niet meer in quarantaine hoeft, het verstandiger is om de dienst toch thuis te volgen.

Voorlopig zingen we nog niet tijdens de kerkdiensten.

Zoals eerder aangegeven kan de jeugd in de kerk bij elkaar komen voor hun activiteiten (vereniging en club).

Verdere activiteiten in het kerkgebouw gaan, in elk geval tot de volgende persconferentie, nog niet door. Hopelijk geeft de volgende persconferentie inzicht om aan meer activiteiten de ruimte te geven! We informeren u daarover na dinsdag 25 januari.  

 

Update: 21  december 2021

Beste gemeenteleden,
 

Zoals aangegeven hierbij de toegezegde informatie vanwege de ingegane lockdown.

Als regiegroep kunnen we niet anders beslissen dan weer terug gaan naar online diensten, dit ook conform advies van het CIO.
Dat  betekent dat in de morgendienst alleen de predikant en gemeenteleden met een taak aanwezig zullen zijn tijdens die dienst.  
Omdat deze manier van kerk houden veel vraagt van ons beamteam kiezen we er ook dit keer voor geen middagdienst op te nemen. De CGK houdt een online dienst om 17.00 uur evt kun je die volgen.

Deze maatregel geldt vanaf eerste kerstdag 25 december tot en met zondag 16 januari. De lockdown geldt vooralsnog tot en met 14 januari maar zo gunnen we onszelf tijd om eventuele aanpassingen door te voeren in de week na 16 januari.
De dienst op oudejaarsdag wordt op diezelfde dag om 15.30 uur opgenomen en is daarna direct beschikbaar om terug te kijken.

Tot en met 16 januari worden er geen andere activiteiten in de kerk gehouden dan de kerkdiensten.

We realiseren ons dat dit opnieuw een tegenvaller is. We zagen uit naar de dienst op eerste kerstdag, de dienst op oudejaarsdag en alle andere diensten daar tussendoor. Wat zouden we die graag live meemaken en daarin zingen tot eer van onze God.
Laten we die God zoeken nu het anders is en laten we daarbij ook naar elkaar omzien. Kleine dingen zijn en blijven mogelijk, een wandeling, een kopje koffie met iemand drinken of een kaartje sturen.
Als gemeente kunnen we elkaar ook op die manier bemoedigen en steunen.

We wensen jullie ondanks alles gezegende kerstdagen.

De regiegroep.

Update: 18 december 2021

van de regiegroep:

Naar aanleiding van de persconferentie het volgende over de kerkdiensten van morgen: de kerkdiensten gaan beide door. Om 9:30u en 15:30u. Wel vragen we je om zoveel als mogelijk de diensten (digitaal) thuis te volgen. De regiegroep zal zich beraden over de aankomende periode, waaronder de feestdagen, en komen daar zo snel als mogelijk bij je op terug.
 

Update: 3 december 2021

Beste gemeenteleden,

Als regiegroep hebben we besproken hoe we ons als kerkelijke gemeente zo goed mogelijk aan de opnieuw aangepaste maatregelen en adviezen voor de komende tijd kunnen houden. Tegelijkertijd zijn we als kerk niet anders verplicht dan ons te houden aan de algemene regels: het mondkapje, de anderhalve meter, handen wassen enz. Dat maakt het lastig een goede beslissing te nemen.
Dé juiste beslissing is er naar ons inziens niet, wel vinden we dat we als kerk onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit doen we door de middagdienst te vervroegen, activiteiten door de week te annuleren (o.a. catechisatie), en iedereen op te roepen om een bewuste afweging te maken waarom wel/niet naar de kerk te komen.

Kerkdiensten
We hebben lang gesproken over het wel of niet door laten gaan van beide diensten. De kerkdiensten gaan door, waarbij de middagdienst eerder begint, om 15.30 uur.
Kijkend naar de ochtenddienst is het aantal bewegingen en contactmomenten rond die dienst best fors en is het houden van afstand lastig. Met klem doen we hierbij dan ook een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid in deze lastige tijd. Ook al is de kerk open en kun je de diensten bijwonen, denk erover na of en zo ja met welke frequentie je de diensten live wilt bijwonen of dat je deze met anderen ook thuis kunt meebeleven. En wanneer je wel in de kerk komt houdt dan voortdurend afstand, de doorloop open en ga na de dienst direct naar huis.  

Feestdagen en speciale diensten
Voor speciale diensten vragen we iedereen zich op te geven, waarbij we een maximum van 30 bezoekers hanteren. Dit geldt voor de avondmaaldiensten op 12 december (dit worden gaande vieringen), de dienst op Eerste Kerstdag en de beide diensten op Tweede Kerstdag. Dit aantal is exclusief gemeenteleden die in één van deze diensten een taak hebben en exclusief kinderen tot en met 12 jaar. Opgeven voor deze diensten kan via de gebruikelijke manier: het invullen van het formulier op de website. Graag apart aangeven of iemand van het gezin een aandeel heeft in de dienst.
Wanneer op 31 december de huidige maatregelen nog gelden is er geen oudejaarsavond dienst in de kerk. Hoe we dit in gaan vullen beslissen we na de eerstkomende persconferentie.

Zingen
Aan de predikanten die voorgaan in de diensten zal worden gevraagd om het zingen te beperken en meer dan anders gebruik te maken van luisterliederen. Aan jullie vragen we om ingetogen te zingen.

Kinderwerk tijdens de dienst
Voor de kinderbijbelclub én de crèche wordt met de contactpersonen overlegd of en zo ja in welke vorm dit door kan gaan. Communicatie met betreffende ouders gaat via de voor deze groep gebruikelijke kanalen.Update : 22 september 2021

Per zondag 26 september 2021 is aanmelden voor de kerkdienst niet meer nodig en wordt er niet meer geregistreerd.
We vragen wel of u rekening wilt houden met de andere kerkgangers door waar gewenst ruimte te houden tussen de verschillende huishoudens.
Er wordt geventileerd in de kerkzaal wat invloed kan hebben op de temperatuur.
Maar voor alles bent u van harte welkom om een dienst bij te wonen.

Update : 08-05-2021
Vanaf 18 mei zullen de diensten weer kunnen worden bijgewoond door max 30 personen.

wel is er nog noodzaak van registratie en dus vooraf aanmelden 

zie ook de mail over de voorgestelde wijkvoorkeuren.

 

Update : 17-12-2020

Op advies van de regering zullen de diensten volledig digitaal zijn tot nadere bekendmaking (verwachting is in ieder geval 19-01-2021)

 

14 oktober 2020

Beste gemeenteleden, 

Met de persconferentie van dinsdag 13 oktober 2020 achter de rug is het een goed moment om weer even een bericht uit te doen met wat er nu voor ons verandert. 

Zo op het eerste gehoor verandert er voor de kerkdiensten niet heel veel. 

We waren al terug gegaan naar max. 30 personen (inclusief kinderen en exclusief medewerkers) en dat zullen we voorlopig ook blijven hanteren. Een aandachtspunt is even dat, nu we met een kleinere groep in de kerk samen komen, we tijdens de diensten weer alleen het middenvak gebruiken. En, niet iedereens favoriete plek, maar graag de zaal vullen vanaf de voorste rij. Dit is zowel voor de predikant als voor mensen die de dienst digitaal volgen plezieriger. Zingen in kleine aantallen (2-4 personen) verbieden we niet. En moedigen we ook niet aan.

Wat betreft de overige activiteiten in het kerkgebouw, daar zijn we de aankomende weken heel terughoudend mee. Cursussen en vergaderingen kunnen niet in de kerk plaats vinden. Dit zal voorlopig weer even zoveel mogelijk digitaal moeten plaats vinden. De catechesegroepen zijn hierop de uitzondering, deze komen wel nog in de kerk bij elkaar. Zoals we eerder al communiceerden passen we het dringend advies van de overheid toe om ook in de kerk een mondkapje te dragen bij binnenkomst en bij het verlaten. Wanneer je plaats hebt genomen op een stoel mag deze af. 

Wanneer dit door de overheid verplicht zal worden gaat dit ook voor binnen ons kerkgebouw (=publieke ruimte) gelden. Deze maatregelen hanteren we in elk geval tot en met 14 november

Met hartelijke groet namens de regiegroep,

Moniek Mol

 

Wat kan meespelen in het afwegen wel of niet de dienst live mee te maken?

 • Er wordt in de diensten niet gezongen.
 • Er zijn geen gereserveerde zitplaatsen, aanwijzingen van de coördinatoren dienen opgevolgd te worden. (Instructie coördinatoren is onderaan de pagina te vinden)
 • Er is in deze periode geen crèche en de kinderbijbelclub blijft ook voor deze periode digitaal doorgaan.
 • Omdat de kerkzaal op een andere manier is ingericht kunnen we niet garanderen dat u niet in beeld komt bij de uitzending van de dienst
 • In deze proefperiode blijven we bij één dienst per zondag.
 • Na de dienst is er geen koffie. 
 • De toiletten en garderobe zijn afgesloten. Voor de allerhoogste nood is het invalidentoilet beschikbaar. Wanneer een kind dit toilet bezoekt moet er een ouder mee.
  Na gebruik dient het toilet door de gebruiker schoongemaakt te worden conform de instructie die in het toilet aanwezig is.
 • Het blijven hanteren van de RIVM regels die nu voor een ieder van ons gelden.
 • Het volledige plan rondom de corona maatregelen voor ons kerkgebouw kunt u vinden in het bestand 'Gebruiksplan-Rehobothkerk' onderaan deze pagina

We begrijpen dat kerkgang op deze manier anders is dan we gewoon waren. Hoe graag we ook willen, een andere keuze is er op dit moment niet. We vragen daarvoor begrip.

Via deze pagina zullen we u zo goed mogelijk blijven informeren. Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het al hierboven genoemde mailadres: kerkdienst@rehobothkerkermelo.nl. We doen ons uiterste best zo snel mogelijk te reageren als dit nodig is.

Gebruiksplan Rehobothkerk
Gebruiksplan Rehobothkerk
Instructie coördinator
Instructie coördinator

Deze pagina wordt door een lid onderhouden.