171-iStock-540200242.jpg
Bijbelstudie & vereniging

Binnen de gemeente zijn er verschillende bijbelstudiegroepen en verenigingen actief. De groepen hebben allen als doel om elkaar als christenen te ontmoeten, elkaar te bemoedigen en met elkaar te leren van God, Zijn woord en Zijn werk. De samenstelling van de meeste groepen is voornamelijk per leeftijdscategorie. Daarnaast zijn er mannen- en vrouwenverenigingen.

Neem contact op met de contactpersoon als je wilt aansluiten bij een groep of vereniging.

 

Bijbelstudiegroepen

Groep 1 (Anne)

Wij komen eens per 3 weken samen op de maandag of woensdag. Dit spreken we per keer af. Wat we behandelen is wisselend, bijvoorbeeld een bijbelboek, studieboek of preekschets.

Anne, Mark, Joost, Koen, Marlon, Hans, Bram, Alette

 

Groep 2 (Nienke)

Wij komen eens per 3 weken bij elkaar op de donderdag. We onderzoeken met elkaar de bijbel. Dit doen we door een bijbelboek goed te bestuderen. Ter ondersteuning gebruiken we hiervoor materiaal vanuit verschillende invalshoeken.

Henk, Nienke, Linda, Rian, Marco, Christien, Aafke, Adriaan, Lisa, Eline, Harmen, Maarten, Marloes, Inge

 

Groep 3 (Roelanda)

Wij zijn een nieuwe groep. Zoek jij nog een bijbelstudiegroep, dan ben je van harte welkom. We zijn van plan om per keer te kijken wanneer iedereen kan omdat veel van ons onregelmatig werken. Om elkaar ook goed te leren kennen, eten we ook af en toe bij elkaar.

Willem, Roelanda, Gert-Kees, Elise, Leffert, Annelies

 

Eljada

Contact: A. Oostindie-Mellema

De naam Eljada betekent: God weet, God kent. Dit geeft ons kracht en blijdschap in ons leven van elke dag.

Op woensdagavond, één keer in drie weken, komen wij bij elkaar. Het boekje “Ga met God” van ds Gunnink bespreken we tijdens het gemeenteproject. Wat we daarna doen, is nog niet afgesproken. Meestal bespreken we onderwerpen aan de hand van een boek, maar ook andere (actuele) onderwerpen zijn welkom. We vinden een veilige sfeer belangrijk zodat ieder zijn verhaal kwijt kan. De leeftijden in onze groep liggen boven de 40 jaar, wees welkom!

Grieta, Ineke, Karen, Erna, Ineke, Ans.

[widget_church_dailyword_78]

Gemengde verenigingen

Verenigingen voor 50 plus.


Bijbelstudievereniging D.d.W.

Contact: zr. Els van Rijswijk-Blesgraaf

Wij willen ons leven met elkaar delen, juist ook door de week. Daarom komen we één keer per twee weken op dinsdagavond bij één van de leden thuis, bij elkaar.

Als regel bespreken we bijbelboeken met behulp van een studieboekje over dat bijbelboek, afgewisseld met vrije onderwerpen. 

We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en thuis voelt, zodat alles bespreekbaar is: zwakheden, pijn, kritiek, vragen, teleurstellingen, blijdschap,...... We proberen elkaar te steunen en te dragen, en daarbij positief te blijven, zodat we het goed en gezellig hebben met elkaar.

Gemengde vereniging 'De Ontmoeting'

Contact: zr. Nicoline Venema-Klok

We behandelen dit jaar het jaarthema 'Ga met God' en bespreken later in het seizoen ook geloven met Petrus van Jos Douma. We ontmoeten elkaar thuis bij de deelnemers op zondagavond 1 x per maand. We nemen een bijdrage mee voor de Akergemeente in Amsterdam. Afgelopen jaar hebben zij daar een naambord voor gekocht. Een aantal keer per jaar eten we samen. Nieuwe leden zijn zeer welkom!

Dieuwke, Henk en Anneke, Jan en Ciska, Nank, Teijo en Nicoline

 

Mannenverenigingen

Mannenvereniging Ermelo-West

Leo Kamp is voorzitter/secretaris, Hans Slingerland algemeen adjunct en Heeres Heres is penningmeester.

De mannenvereniging heeft (nog) de naam Ermelo-West, maar is wel bedoeld voor heel de gemeente. In 2016 vond samenvoeging plaats met de tot die tijd bestaande "oudste" mannenvereniging, die toen is opgeheven. Wij komen om de twee weken bij elkaar op dinsdagavond vanaf acht uur in een zaal van de kerk. Meestal zijn we dan met zo'n tien tot twaalf man, groot genoeg om een levendige discussie mogelijk te maken en klein genoeg om een ieder aan bod te kunnen laten komen.

Wij behandelen afwisselend een deel uit het OT en uit het NT, naast vrije onderwerpen. In het seizoen 2017-2018: Amos, Deuteronomium en onderwerpen uit de schets van ds. E.Brink: Uitgesproken. Ook hebben we dit seizoen 4 gezamenlijke bijeenkomsten met de mannenvereniging van de CGK in Ermelo. Dan behandelen we de brief van Jakobus.

Johan, Hans, Heeres, Aad, Leo, Frans, Henk, Jan, Martin, Henk, Henk, Leo, Wim, Jan, Tom, Jaap, Kees, Hans, Ruud, Dick, Roel, Joop, Heerco, Gerhard.

 

Vrouwenverenigingen

Vrouwenvereniging Jedid-jah

Contactpersoon: zr. A.E. Kooistra-Vroegop

Vrouwenvereniging Tryphena

Contactpersoon: Hilde Kruizenga-Blijdorp

Vrouwenvereniging Tryphena  komt eens in de twee weken op woensdag samen in de kerk. We behandelen op dit moment Openbaring naar de schets van Ds. Hempenius.

We zijn een kleine vereniging en kunnen heel goed nog leden erbij gebruiken die samen met ons Gods Woord willen bestuderen en willen praten hoe we het geleerde in de praktijk moeten toepassen. Het ene jaar vieren we samen het kerstfeest. Het andere jaar het paasfeest. Verder gaan we 1 keer per jaar samen uit om ook elkaar op een andere manier beter te leren kennen.

Vrouwenvereniging Tryphosa

Contact: zr. N.E. Lems-de Jager

Eens in de 2 weken op woensdagavond

Bijbelstudie & vereniging

Binnen de gemeente zijn er verschillende bijbelstudiegroepen en verenigingen actief. De groepen hebben allen als doel om elkaar als christenen te ontmoeten, elkaar te bemoedigen en met elkaar te leren van God, Zijn woord en Zijn werk. De samenstelling van de meeste groepen is voornamelijk per leeftijdscategorie. Daarnaast zijn er mannen- en vrouwenverenigingen.

Neem contact op met de contactpersoon als je wilt aansluiten bij een groep of vereniging.

 

Bijbelstudiegroepen

Groep 1 (Anne)

Wij komen eens per 3 weken samen op de maandag of woensdag. Dit spreken we per keer af. Wat we behandelen is wisselend, bijvoorbeeld een bijbelboek, studieboek of preekschets.

Anne, Mark, Joost, Koen, Marlon, Hans, Bram, Alette

 

Groep 2 (Nienke)

Wij komen eens per 3 weken bij elkaar op de donderdag. We onderzoeken met elkaar de bijbel. Dit doen we door een bijbelboek goed te bestuderen. Ter ondersteuning gebruiken we hiervoor materiaal vanuit verschillende invalshoeken.

Henk, Nienke, Linda, Rian, Marco, Christien, Aafke, Adriaan, Lisa, Eline, Harmen, Maarten, Marloes, Inge

 

Groep 3 (Roelanda)

Wij zijn een nieuwe groep. Zoek jij nog een bijbelstudiegroep, dan ben je van harte welkom. We zijn van plan om per keer te kijken wanneer iedereen kan omdat veel van ons onregelmatig werken. Om elkaar ook goed te leren kennen, eten we ook af en toe bij elkaar.

Willem, Roelanda, Gert-Kees, Elise, Leffert, Annelies

 

Eljada

Contact: A. Oostindie-Mellema

De naam Eljada betekent: God weet, God kent. Dit geeft ons kracht en blijdschap in ons leven van elke dag.

Op woensdagavond, één keer in drie weken, komen wij bij elkaar. Het boekje “Ga met God” van ds Gunnink bespreken we tijdens het gemeenteproject. Wat we daarna doen, is nog niet afgesproken. Meestal bespreken we onderwerpen aan de hand van een boek, maar ook andere (actuele) onderwerpen zijn welkom. We vinden een veilige sfeer belangrijk zodat ieder zijn verhaal kwijt kan. De leeftijden in onze groep liggen boven de 40 jaar, wees welkom!

Grieta, Ineke, Karen, Erna, Ineke, Ans.

Heer, U bent het rustpunt van mijn hart. In uw armen vind ik nieuwe kracht. Niemand anders dan U alleen, draagt mij door dit leven heen.
Sela - U bent hier

Gemengde verenigingen

Verenigingen voor 50 plus.


Bijbelstudievereniging D.d.W.

Contact: zr. Els van Rijswijk-Blesgraaf

Wij willen ons leven met elkaar delen, juist ook door de week. Daarom komen we één keer per twee weken op dinsdagavond bij één van de leden thuis, bij elkaar.

Als regel bespreken we bijbelboeken met behulp van een studieboekje over dat bijbelboek, afgewisseld met vrije onderwerpen. 

We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en thuis voelt, zodat alles bespreekbaar is: zwakheden, pijn, kritiek, vragen, teleurstellingen, blijdschap,...... We proberen elkaar te steunen en te dragen, en daarbij positief te blijven, zodat we het goed en gezellig hebben met elkaar.

Gemengde vereniging 'De Ontmoeting'

Contact: zr. Nicoline Venema-Klok

We behandelen dit jaar het jaarthema 'Ga met God' en bespreken later in het seizoen ook geloven met Petrus van Jos Douma. We ontmoeten elkaar thuis bij de deelnemers op zondagavond 1 x per maand. We nemen een bijdrage mee voor de Akergemeente in Amsterdam. Afgelopen jaar hebben zij daar een naambord voor gekocht. Een aantal keer per jaar eten we samen. Nieuwe leden zijn zeer welkom!

Dieuwke, Henk en Anneke, Jan en Ciska, Nank, Teijo en Nicoline

 

Mannenverenigingen

Mannenvereniging Ermelo-West

Leo Kamp is voorzitter/secretaris, Hans Slingerland algemeen adjunct en Heeres Heres is penningmeester.

De mannenvereniging heeft (nog) de naam Ermelo-West, maar is wel bedoeld voor heel de gemeente. In 2016 vond samenvoeging plaats met de tot die tijd bestaande "oudste" mannenvereniging, die toen is opgeheven. Wij komen om de twee weken bij elkaar op dinsdagavond vanaf acht uur in een zaal van de kerk. Meestal zijn we dan met zo'n tien tot twaalf man, groot genoeg om een levendige discussie mogelijk te maken en klein genoeg om een ieder aan bod te kunnen laten komen.

Wij behandelen afwisselend een deel uit het OT en uit het NT, naast vrije onderwerpen. In het seizoen 2017-2018: Amos, Deuteronomium en onderwerpen uit de schets van ds. E.Brink: Uitgesproken. Ook hebben we dit seizoen 4 gezamenlijke bijeenkomsten met de mannenvereniging van de CGK in Ermelo. Dan behandelen we de brief van Jakobus.

Johan, Hans, Heeres, Aad, Leo, Frans, Henk, Jan, Martin, Henk, Henk, Leo, Wim, Jan, Tom, Jaap, Kees, Hans, Ruud, Dick, Roel, Joop, Heerco, Gerhard.

 

Vrouwenverenigingen

Vrouwenvereniging Jedid-jah

Contactpersoon: zr. A.E. Kooistra-Vroegop

Vrouwenvereniging Tryphena

Contactpersoon: Hilde Kruizenga-Blijdorp

Vrouwenvereniging Tryphena  komt eens in de twee weken op woensdag samen in de kerk. We behandelen op dit moment Openbaring naar de schets van Ds. Hempenius.

We zijn een kleine vereniging en kunnen heel goed nog leden erbij gebruiken die samen met ons Gods Woord willen bestuderen en willen praten hoe we het geleerde in de praktijk moeten toepassen. Het ene jaar vieren we samen het kerstfeest. Het andere jaar het paasfeest. Verder gaan we 1 keer per jaar samen uit om ook elkaar op een andere manier beter te leren kennen.

Vrouwenvereniging Tryphosa

Contact: zr. N.E. Lems-de Jager

Eens in de 2 weken op woensdagavond