195-page-blikvanliefde.jpg
Wijkwerk

Onze gemeente is opgedeeld in 8 wijken, zie de kaart hieronder met de wijkindeling. Binnen de wijken werken een ouderling, diaken, pastoraal werker en lid uit de wijk samen in het wijkteam. Dit team bestaat bij voorkeur uit gemeenteleden die in de betreffende wijk wonen en aan activiteiten vorm geven binnen de wijk.

Wijkindeling

De ledenlijst van onze kerk is te vinden in de app Scipio.

Wijkteams

Het Wijk Activiteiten Team (WAT) heeft als doel de onderlinge verbondenheid in de wijk te stimuleren, in nauwe samenwerking met de wijkdiaken en wijkouderling(en). Zo willen we een ieder stimuleren en betrekken in de zorg voor elkaar, vanuit het geloof dat wij samen het Lichaam van Christus vormen.

Dit kan door middel van kortdurende praktische hulp, gezamenlijke activiteiten (gespreksavonden, ontspannende activiteiten etc.), door aandacht voor elkaar te hebben bij 'lief en leed'.

De wijkouderling(en), wijkdiaken en het wijkteam vertellen hieronder hoe ze als wijk actief zijn.

Wijkwerk

Onze gemeente is opgedeeld in 8 wijken, zie de kaart hieronder met de wijkindeling. Binnen de wijken werken een ouderling, diaken, pastoraal werker en lid uit de wijk samen in het wijkteam. Dit team bestaat bij voorkeur uit gemeenteleden die in de betreffende wijk wonen en aan activiteiten vorm geven binnen de wijk.

Wijkindeling

De ledenlijst van onze kerk is te vinden in de app Scipio.

Wijkteams

Het Wijk Activiteiten Team (WAT) heeft als doel de onderlinge verbondenheid in de wijk te stimuleren, in nauwe samenwerking met de wijkdiaken en wijkouderling(en). Zo willen we een ieder stimuleren en betrekken in de zorg voor elkaar, vanuit het geloof dat wij samen het Lichaam van Christus vormen.

Dit kan door middel van kortdurende praktische hulp, gezamenlijke activiteiten (gespreksavonden, ontspannende activiteiten etc.), door aandacht voor elkaar te hebben bij 'lief en leed'.

De wijkouderling(en), wijkdiaken en het wijkteam vertellen hieronder hoe ze als wijk actief zijn.

Wijk 1 is een wijk met onze broeders en zusters die in een zorginstelling wonen. Diaken Harry Heidema is ambtsdrager in deze wijk. Deze wijk heeft geen eigen WAT team. Wel is het zo dat, met name, zusters uit de gemeente diverse gemeenteleden in deze wijk bezoeken. Sommigen broeders en/of zusters uit deze wijk hebben ook een buddy.

 

Details