181-page-rehoboth.jpg
Het wandkleed

Het wandkleed in de kerkzaal aan de rechterzijde stelt het kerkzegel voor, dat van voor de Vrijmaking dateert en nog steeds in het bezit van de kerk is.

In het kerkzegel staan de Griekse letters I,CH,TH,U,S, de beginletters van:

I (Iesous) Jesus
CH (Christus) Christus
TH(THeou) Gods
U (Uios) Zoon
S (Sooter) Zaligmaker

Zet men de eerste letters van de Griekse woorden achter elkaar, dan ontstaat het woord 'I-CH-TH-U-S', het Griekse woord voor 'vis'. De vis was het symbool van de oude christelijke kerk en is in het zegel afgebeeld.

Het wandkleed

Het wandkleed in de kerkzaal aan de rechterzijde stelt het kerkzegel voor, dat van voor de Vrijmaking dateert en nog steeds in het bezit van de kerk is.

In het kerkzegel staan de Griekse letters I,CH,TH,U,S, de beginletters van:

I (Iesous) Jesus
CH (Christus) Christus
TH(THeou) Gods
U (Uios) Zoon
S (Sooter) Zaligmaker

Zet men de eerste letters van de Griekse woorden achter elkaar, dan ontstaat het woord 'I-CH-TH-U-S', het Griekse woord voor 'vis'. De vis was het symbool van de oude christelijke kerk en is in het zegel afgebeeld.