185-page-schilderij.jpg
In Wie we geloven

We geloven in God en dat Hij bestaat, maar ook dat Hij het goede met ons voor heeft. Geloven IN Hem betekent dat we op die Almachtige Geest vertrouwen. Ons ook aan Hem toevertrouwen. En dat heeft gevolgen voor ons leven, want we willen Hem steeds beter leren kennen.

Daar hebben we twee hulpmiddelen voor: het eerste is de natuur en het tweede Zijn Woord, de Bijbel. Daarin vertelt Hij ons over hoe Hij hemel en aarde schiep en de mens op die aarde een plaats en opdracht gaf: zorg voor Mijn schepping. Hij vertelt ook hoe de mensen daar niet tevreden mee waren en gelijk aan Hem wilden zijn, net zo machtig, net zo groot. Ze waren Hem ongehoorzaam en vervreemdden zich van Hem en van elkaar. Hierdoor is er allerlei concurrentie, haat, nijd en ellende. Dat kan ieder mens zien, ook iemand die niet in God gelooft.

 

Geloven in God, vertrouwen op Hem betekent dat we ervan overtuigd zijn dat Hij dat alles weer aan het herstellen is.

 

De grootste stap die Hij daarin gezet heeft ligt in het werk van Jezus uit Nazareth, Gods Zoon. Die heeft – door volmaakt gehoorzaam te zijn – de ongehoorzaamheid van de mensen betaald. En we geloven dat we daarom weer op weg zijn naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Liefde voor elkaar

Door de Heilige Geest zijn we verbonden aan Jezus en leert Hij ons lief hebben. Die liefde willen we laten zien en toepassen in relaties met onze medemens. Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij een liefdevolle en bewogen gemeenschap zijn voor iedereen. Door geloofsgesprekken en omzien naar elkaar geven we hier uiting aan.

Meer weten?

Wil je meer weten over God, ben je nieuwsgierig naar het christelijk geloof of concreet op zoek naar een kerk? Voel je dan welkom in de Rehobothkerk. Lees hier meer over de kerkdiensten op zondag of stuur ons een bericht.

In Wie we geloven

We geloven in God en dat Hij bestaat, maar ook dat Hij het goede met ons voor heeft. Geloven IN Hem betekent dat we op die Almachtige Geest vertrouwen. Ons ook aan Hem toevertrouwen. En dat heeft gevolgen voor ons leven, want we willen Hem steeds beter leren kennen.

Daar hebben we twee hulpmiddelen voor: het eerste is de natuur en het tweede Zijn Woord, de Bijbel. Daarin vertelt Hij ons over hoe Hij hemel en aarde schiep en de mens op die aarde een plaats en opdracht gaf: zorg voor Mijn schepping. Hij vertelt ook hoe de mensen daar niet tevreden mee waren en gelijk aan Hem wilden zijn, net zo machtig, net zo groot. Ze waren Hem ongehoorzaam en vervreemdden zich van Hem en van elkaar. Hierdoor is er allerlei concurrentie, haat, nijd en ellende. Dat kan ieder mens zien, ook iemand die niet in God gelooft.

 

Geloven in God, vertrouwen op Hem betekent dat we ervan overtuigd zijn dat Hij dat alles weer aan het herstellen is.

 

De grootste stap die Hij daarin gezet heeft ligt in het werk van Jezus uit Nazareth, Gods Zoon. Die heeft – door volmaakt gehoorzaam te zijn – de ongehoorzaamheid van de mensen betaald. En we geloven dat we daarom weer op weg zijn naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Liefde voor elkaar

Door de Heilige Geest zijn we verbonden aan Jezus en leert Hij ons lief hebben. Die liefde willen we laten zien en toepassen in relaties met onze medemens. Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij een liefdevolle en bewogen gemeenschap zijn voor iedereen. Door geloofsgesprekken en omzien naar elkaar geven we hier uiting aan.

Meer weten?

Wil je meer weten over God, ben je nieuwsgierig naar het christelijk geloof of concreet op zoek naar een kerk? Voel je dan welkom in de Rehobothkerk. Lees hier meer over de kerkdiensten op zondag of stuur ons een bericht.