179-page-gemeente.jpg
Wat we geloven

Als leden van de Nederlandse Gereformeerde Kerk geloven we dat God een plan heeft met de wereld en met ieder mens. God schiep de wereld en alles wat erop en eraan is, met de mens als kroon op de schepping. Dat houdt voor mensen een grote verantwoordelijkheid in: voor elkaar, voor de flora en fauna en dat alles in dankbaarheid naar de Schepper.

Mensen zijn niet foutloos, dat kun je zien als je om je heen kijkt. Er is veel ellende die door mensen wordt veroorzaakt: ontrouw, honger, misbruik, geweld. Ook wordt de schepping uitgebuit: het aantal diersoorten dat God schiep is door menselijk toedoen al sterk verminderd.

Wij geloven dat alle mensen zich moeten inspannen om hun eigen natuur, als die leidt tot dit gedrag, te overwinnen. Daarvoor is het nodig dat we erkennen dat we zondige mensen zijn. De mens, ook de kerkmens, is geneigd tot het kwade. Verlossing is niet mogelijk als we alleen naar onszelf blijven kijken. Maar we geloven dat God de mens een optie biedt door de komst van Zijn zoon, Jezus Christus, in de wereld.

Wij gedenken Zijn komst, dood en opstanding elke zondag in de kerkdiensten. Daar horen we de geboden die God ons voorhoudt, om naar te leven. De kern ervan is dat we Hem moeten liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.


Ook willen we vanuit die zondagse kerkdiensten elkaar dienen en zo een gemeenschap zijn die midden in de wereld staat maar ook elkaar vasthoudt. We prijzen ons gelukkig dat we mogen samenwerken met andere kerkgemeenschappen in Ermelo, vooral de Christelijk gereformeerde en de mede Nederlandse gereformeerde broeders en zusters.

Vanuit de zondagse kerkdienst gaan we steeds weer de week en de wereld in, in de verwachting en de hoop onze Schepper te ontmoeten als de tijd daar is. Tot die tijd hebben we elkaar als christenen hard nodig!!

Gemeenteleven

Onze gemeente telt ongeveer 450 leden. We zijn blij dat we een levende gemeente van Christus mogen zijn. De gemeente bestaat uit ouderen, jongeren en kinderen. Samen hebben we hart voor God, elkaar en Ermelo. Dat zie je ook terug in onze activiteiten.

Geloof delen krijgt daarin een belangrijke plek; met elkaar via het gemeenteproject, maar ook met anderen tot over dorps- en landsgrenzen heen.

Wat we geloven

Als leden van de Nederlandse Gereformeerde Kerk geloven we dat God een plan heeft met de wereld en met ieder mens. God schiep de wereld en alles wat erop en eraan is, met de mens als kroon op de schepping. Dat houdt voor mensen een grote verantwoordelijkheid in: voor elkaar, voor de flora en fauna en dat alles in dankbaarheid naar de Schepper.

Mensen zijn niet foutloos, dat kun je zien als je om je heen kijkt. Er is veel ellende die door mensen wordt veroorzaakt: ontrouw, honger, misbruik, geweld. Ook wordt de schepping uitgebuit: het aantal diersoorten dat God schiep is door menselijk toedoen al sterk verminderd.

Wij geloven dat alle mensen zich moeten inspannen om hun eigen natuur, als die leidt tot dit gedrag, te overwinnen. Daarvoor is het nodig dat we erkennen dat we zondige mensen zijn. De mens, ook de kerkmens, is geneigd tot het kwade. Verlossing is niet mogelijk als we alleen naar onszelf blijven kijken. Maar we geloven dat God de mens een optie biedt door de komst van Zijn zoon, Jezus Christus, in de wereld.

Wij gedenken Zijn komst, dood en opstanding elke zondag in de kerkdiensten. Daar horen we de geboden die God ons voorhoudt, om naar te leven. De kern ervan is dat we Hem moeten liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.


Ook willen we vanuit die zondagse kerkdiensten elkaar dienen en zo een gemeenschap zijn die midden in de wereld staat maar ook elkaar vasthoudt. We prijzen ons gelukkig dat we mogen samenwerken met andere kerkgemeenschappen in Ermelo, vooral de Christelijk gereformeerde en de mede Nederlandse gereformeerde broeders en zusters.

Vanuit de zondagse kerkdienst gaan we steeds weer de week en de wereld in, in de verwachting en de hoop onze Schepper te ontmoeten als de tijd daar is. Tot die tijd hebben we elkaar als christenen hard nodig!!

Gemeenteleven

Onze gemeente telt ongeveer 450 leden. We zijn blij dat we een levende gemeente van Christus mogen zijn. De gemeente bestaat uit ouderen, jongeren en kinderen. Samen hebben we hart voor God, elkaar en Ermelo. Dat zie je ook terug in onze activiteiten.

Geloof delen krijgt daarin een belangrijke plek; met elkaar via het gemeenteproject, maar ook met anderen tot over dorps- en landsgrenzen heen.