196-page-bloemen-liturgisch.jpg
Welkom in de kerk

De kerkdeuren staan open voor iedereen, voor leden en bezoekers. Als je voor het eerst een kerkdienst wilt gaan bezoeken is het fijn om te weten wat er zoal staat te gebeuren.

Dienst op zondag

Als gemeente komen we elke zondag bij elkaar om God te ontmoeten. Geraakt door Zijn liefde voor ons staan we stil bij Zijn Woord, de Bijbel. Hierin vinden we kracht voor het leven van elke dag en wijst Hij ons de weg. We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en alles wat ons bezighoudt bij Hem te brengen. In de diensten horen wij de blijde boodschap: vergeving van onze zonden en een nieuw leven door onze Heer, Jezus Christus. Dit noemen we 'eredienst'. De volgorde van een dienst noemen we liturgie. 

Wat we zingen

Wij bidden tot God en zingen tot Zijn eer psalmen en gezangen. Wij zingen onder andere uit het Gereformeerd Kerkboek, Liedboek van de Kerken of liederen uit de Opwekkingsbundel. 

Wat gebeurt er in een kerkdienst?

Votum en Vrede- of Zegengroet
Gemeentezang
Voorlezing van de Tien Geboden
Gebed
Lezen van een gedeelte uit de Bijbel 
Gemeentezang ter afwisseling van het lezen
Lezen van de tekst voor de preek
Preek
Gemeentezang
De Geloofsbelijdenis ('s middags) 
Dankgebed
Collecte
Gemeentezang
Zegen

Welkom in de kerk

De kerkdeuren staan open voor iedereen, voor leden en bezoekers. Als je voor het eerst een kerkdienst wilt gaan bezoeken is het fijn om te weten wat er zoal staat te gebeuren.

Dienst op zondag

Als gemeente komen we elke zondag bij elkaar om God te ontmoeten. Geraakt door Zijn liefde voor ons staan we stil bij Zijn Woord, de Bijbel. Hierin vinden we kracht voor het leven van elke dag en wijst Hij ons de weg. We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en alles wat ons bezighoudt bij Hem te brengen. In de diensten horen wij de blijde boodschap: vergeving van onze zonden en een nieuw leven door onze Heer, Jezus Christus. Dit noemen we 'eredienst'. De volgorde van een dienst noemen we liturgie. 

Wat we zingen

Wij bidden tot God en zingen tot Zijn eer psalmen en gezangen. Wij zingen onder andere uit het Gereformeerd Kerkboek, Liedboek van de Kerken of liederen uit de Opwekkingsbundel. 

Wat gebeurt er in een kerkdienst?

Votum en Vrede- of Zegengroet
Gemeentezang
Voorlezing van de Tien Geboden
Gebed
Lezen van een gedeelte uit de Bijbel 
Gemeentezang ter afwisseling van het lezen
Lezen van de tekst voor de preek
Preek
Gemeentezang
De Geloofsbelijdenis ('s middags) 
Dankgebed
Collecte
Gemeentezang
Zegen