Privacybeleid

Geachte bezoeker, voor onze de leden van onze gemeente vinden wij (cvb, kerkelijk bureau, kerkenraad en diaconie) het belangrijk dat er bewust en veilig omgegaan wordt met hun persoonsgegevens en privacy. Daarom werken we aan bewustwording onder alle 'werkers' in de gemeente die gebruik maken van persoonsgegevens.

Op deze pagina staat praktische informatie over wat er gedaan wordt met persoonsgegevens, privacy en de beveiliging hiervan in onze gemeente en op deze website.

 

Kerkdiensten

De kerkdienst kan live meegekeken en geluisterd worden zonder login, klik hiervoor op de dienst op de homepagina. Het terugzien van een dienst kan alleen met een 'Mijn Rehoboth' login, je hoeft geen lid van de gemeente hiervoor te zijn.

Tijdens de kerkdienst worden er beeldopnames gemaakt van het voorste deel van de kerkzaal en het podium. Wilt u niet in beeld komen, ga dan in de rijen achter de pilaren zitten.

In het dienstensysteem kan een dienst worden aangemerkt als besloten, bijvoorbeeld bij een gemeentevergadering, rouwdienst of andere dienst/samenkomst. Het is dan ook tijdens de live-uitzending verplicht om in te loggen met een 'Mijn Rehoboth' login.

Namen die worden genoemd bij de afkondigingen en het gebed hebben hier vooraf toestemming voor gegeven (via de wijkouderling / predikant) aan de scriba.

 

'Mijn Rehoboth' login

Gasten en gemeenteleden kunnen een 'Mijn Rehoboth' login aanvragen op de website www.rehobothkerkermelo.nl. Met deze login kan een dienst worden teruggekeken. Ook toegang tot informatie voor leden en de ledenlijst kan worden aangevraagd. Hiervoor moet de aanvrager expliciet toegang krijgen, deze toegang wordt verleend door het team Communicatie na de controle of aanvraag legitiem is.

De 'Mijn Rehoboth' login bestaat minimaal uit je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Verder mag je een eigen gebruikersnaam bedenken met wachtwoord. Deze gegevens worden opgeslagen op de rehobothkerkermelo.nl webserver en worden niet gekoppeld met het kerkelijk bureau of andere interne/externe partijen, het is puur voor het inloggen en identificeren van de logins.

 

Roosters

Onder de diensten kunnen roosters worden ingevuld met namen van gemeenteleden, bijvoorbeeld voor begroeting of kinderbijbelclub. De namen van deze gemeenteleden zijn alleen zichtbaar voor mensen met een 'Mijn Rehoboth' login.

 

Paginabeheerders

Een aantal pagina's worden onderhouden door gemeenteleden. De namen van deze gemeenteleden worden, alleen als je bent ingelogd, onderaan de betreffende pagina's weergegeven.

 

Techniek

De website is gemaakt en wordt technisch professioneel onderhouden. Hiervoor heeft de Commissie van Beheer een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst staat onder andere dat alle privacy regels in de website verwerkt moeten worden en dat er alles aan gedaan moet worden om de privacy van leden te beschermen.

De website is uitgerust met een https certificaat waardoor alle gegevens veilig worden verstuurd. Ook wordt de website up-to-date gehouden.

Er worden geen cookies gebruikt waarvoor toestemming nodig is. Er worden wel cookies gebruikt door Google Analytics voor het analyseren van bezoekersaantallen.

 

Vragen?

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u terecht bij het team Communicatie via het emailadres: communicatie@rehobothkerkermelo.nl.

 

Over deze pagina

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 09-06-2018